W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2012
*ALBAŃSKI I przym. od nazw. ALBANIA
Warianty fonetyczne: *ALBANSKI I, *ALBAŃSKI I
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy: lp M. ż albanska; n albanskie; D. ż albanskiej; n albanskiego; C. n albanskiemu; B. n albanskiego; albanskie; lm M. nmos albańskie; B. nmos albańskie
Znaczenia:
»odnoszący się do Albanii, charakterystyczny dla Albanii, leżący w Albanii«: [...] wtem niespodziewanie Rynald dał Albanskiemu Xiązeciu karanie. ArKochOrl 41. Lurkani rozumieiąc ze iego rodzony Dla Gynepry sam sobie wziął zywot wzmierziony Mniemaiąc zeXiązeciu więtszą Albanskiemu Laskę pokazowała y chęc nizli iemu Skarzy przed Oicem nanie wnierządzie ią wini. ArKochOrl 41. Udawszy mi na dworze za co nagładszego Xiązecia nadewszytkie insze Albanskiego Miłowałam go z dusze. ArKochOrl 42. Od nikogo Albanskie Xiąze nie widziany Nie był, kiedy przychodził odemnie przyzwany. ArKochOrl 42v. Potemem mu odkryła y wypowiedziała Iako Ariodanta barzo miłowała Tak zeby wszytkie morskie wody niezgasiły Tych ogniow co iey serce dla niego paliły. Taką odemnie w on czas przestrzezony mową Polinex (tak Xiązecia Albanskiego zową). ArKochOrl 43v. Siodmy Xiąze Albanskie był swietno vbrany Maiąc podsobą dzielny kon [...] farbowany. ArKochOrl 51. Rynald odkrył Xiązecia Albanskiego radę Iprzeciwko Krolewnie fałsz y iego zdradę. ArKochOrl 51v. Albanskie Xięstwo daią Ariodantowi W posagu cney Gynepry wybawicielowi. ArKochOrl 53. Dał za zonę Gyneprę Ariodantowi Xięstwo Albanskie ktore poSmierci Xiązecey Na Krola przypadało. ArKochOrl 55. Był Miec u Scanderberga Ksiązecia Albanskie[go] Bisurmancom tak Cieski iz Niem zaden z nich Władnąc nie Mogł. HerbOr 359. Bot z Turska wielki; coby sam zpadł z nogi Przy nim Albáńskie przydłuszym ostrogi. KochProżnLir 51.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: albańskie góry: ▲ lew albański: Dzierz mocnieyszych [psów] náde lwy/ iákie są Albáńskie/ by cię czásu potrzeby od nieprzyiácielá twego obronili. KalCuda 114.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WMW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2012
*ALBAŃSKI II przym. od nazw. ALBANO (włoskie miasto, którego starożytna nazwa brzmiała Alba Longa)
Warianty fonetyczne: *ALBAŃSKI II, ALBANSKI II
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610
Formy: lp M. m albanski; ż albańska; D. m albańskiego; B. n albańskie; N. m albańskim; Ms. n albanskiem; lm B. nmos albańskie
Znaczenia:
»odnoszący się do Albano (d. Alba Longa), pochodzący z Albano (d. Alba Longa)«: Młodź Albáńska/ zá powodem y spolną pomocą Romulusa to miásto [Rzym] żałożyłá. WargRzym 5. [...] wAlbanskiem Miescie blisko Koscioła Junony Boginiej w ziemnymLochu Smok mieszkał ktorego Panny były powinne nakozdy dzien rękami swemi karmic. PotPrzyp 14v. Záłożyli według iednych Autorow Miasto RZYM Aborigines [...] według drugich Albańska Młodź, ale naypewnieyszá sentencya, że ROMULUS y Remus Albanczykowie Bliźnięta, Synowie Rhei, czyli Ilii, á Wnucy Numitora, ktorych Amulius Stryi kazáł w Tybrze Rzece przez Faustulusa potopić, aby cale z Bráta swego ná Albańskie Krolestwo [...] wygubił Sukcessorow. ChmielAteny II 73.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: albański język: Taki iest ięzyk Epirotow, ALBAŃSKIM názwany: Drugi KOZAKOW PEREKOPSKICH y Tatarow. ChmielAteny II 746. ▲ król albański (sz. zm.): Bellona Bogini Woyny, Koscioł iey był barzo piękny postawiony, odRzymianow w tenczas kiedy Pirrus Krol Albanski, albo Epirocki, do Włoch przyszedł y zRzymem woiował. PotPrzyp 2v. Przez Rzym płynie TYBER [...] od Tyberina Albańskiego Krola, tym názwaná imieniem Rzeka. ChmielAteny II 98. ▲ wino albańskie: Chwálą we Włoszech [...] Winá Setyneńskie, y Albańskie, Sery Parmeńskie. ChmielAteny II 215.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM


*ALBAŃSKI I patrz ALBANSKI I


*ALBAŃSKI II patrz ALBANSKI II