W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2012
BRODAWECZKA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. brodaweczka; B. brodaweczkę
Znaczenia:
»mała, twarda guzowata narośl skórna pochodzenia mikrobowego o chropowatej, często półkolistej powierzchni, kurzajka, krostka, pryszczyk«: Brodawéczká/ Verrucula, Colum. Kn 45. Ma [opisywana kobieta] nád práwą brwią ráneczkę Podle nosá brodaweczkę. BączFortuna 89. Verrucula BRODAWECZKA mała. DanKolaDyk II, 365.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM