W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2024
*ZARZECZNY przym.
Warianty fonetyczne: ZARZECZNY, ZARZECNY
Słowniki:
SXVI (zarzeczny), L (zarzeczny; XVI), SWil (zarzeczny), SW (zarzeczny), SJP (zarzeczny) notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp D. n zarzecnego; B. ż zarzeczną; n zarzecne; lm M. nmos zarzeczne; N. zarzecznymi
Znaczenia:
»znajdujący się, położony po drugiej stronie rzeki«: Te tedy pomocy odiąć mu vmyślił pierwey/ niż woynę z nim iáką zácząć/ by nie zwątpiwszy o sobie/ ábo sie v Menapow nie skrył/ ábo więc sam z Niemcy zarzecznymi nie muśiał sie bić. CezWargFranc 130. Moskwá máią w Liwlanćiech Nareẃ zarzeczną/ y kilká inszych mieysc máłych/ w ktorych chowáią obrządki tákie/ o iákich indźiey powiemy. BotŁęczRel IV 114. Przenocowawszy dalei co czynić radzielizmy sie. Boiarowie powiedzieli ze choć tu wypalicie wszytko miasto, iakoz wypalono, mury was ztąd nie pusczą, trzeba zebyśćie sie wszytką siłą starali co iei macie, zebyście zarzecne Miasto, ktore nie ma koło siebie tylko parkan zapalić mogli [...]. MarchŚcibHist 31. [...] w dzien S. Jana krzciciela naparł sie P. Struz z pułkiem swoiem konno wyniść za rzekę na pogorzeliska zarzecnego Miasta [...]. MarchŚcibHist 33v. Gory Wilenskie/ y piaski zarźecźne/ Podaćie dźieło pamięći walecźne/ Ktorym prźodkował ná Wiarołomnego Dołhorukiego Bogusław śmiały [...]. KołakEliasz B2v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA