W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2020
AWANGARDA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: AWANGARDA, AWANTGARDA
Słowniki:
T, L (bez cyt), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1666
Formy: lp M. awangarda; B. awangardę; N. awangardą; Ms. awangardzie // awantgardzie
Etymologia: <fr. avant + garde>
Znaczenia:
wojsk. »oddział poprzedzający, osłaniający główną armię, przednia straż«: Jam w przedniej straży stojąc, bo tego dnia jam miał awangardę [...] broniłem przejścia przez rzekę Tatarom. RadziwBAut 140. Przyszliśmy dnia wczorajszego o ósmej nad tę tu przeprawę, [...] Litewskie wojsko szło tego dnia w awantgardzie, które zostawiliśmy na tej stronie przeprawy. SobJListy 135. Awangarda 60 ludzi moskiewska dziś przez wieś moją Kolonownicę przeszła, za którą Korpus i ariergarda ma w tych iść dniach. przez rzekę Tatarom. RadziwHDiar 69. Awangarda; pierwsza filata. der Vortrup einer Armee. l’avantgarde. T III 14.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz AWANGWARDIA.
Autorka: KS