W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2020
ALEGACJA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, T, L (XVI), SWil, SW, SJP (w in. zn.) notują
SStp, Kn nie notują
Formy: lp M. alegacja; D. alegacji; alegacjej; B. alegacją; ~ lm M. alegacje; D. alegacyj; C. alegacjom; N. alegacjami
Etymologia: <łac. allegatio 'wysłanie kogo; przytoczenie czego, powołanie się na co'>
Znaczenia:
1. »polecenie, zlecenie«: Ktory prowent, iż natenczas przy słudze jej mci w Ukrainie zostawał podług allegacyi i dlatego nam produkowany nie był, produkować go jednak jej mć obiecała. OpisKról 21. Młyn folusz Buszmyl nazwany [...] Względem folowania, podczas lustracyi 1623 z allegacyi zamkowej, płacił fl. 41 gr. 10. OpisKról 150.
2. »twierdzenie, zdanie, opinia; zapewnienie«: To też oboje potwierdziło owych rozumienia i alegacjej moich, a dopiero za zahamowaniem się przez pp. senatory, że tego skryptu przedsię do wszytkiego senatu od którego tu do nas przyjechali, odemnie posłanego nie oddali i nie ukazali, choć się tego niektórzy z IMpp. senatorów domagali [...]. SkryptWojCz II 290. My [szlachta] na ten czas własnych się krzywd domawiamy […]: Aby zabieżano alegacyjom absolutarum legum. AktaKrak II/1 85. Wieś Nowydwor. Ma mieć włok 55 według allegacyi poddanych, bo lokacyi wsi nie pokazano. OpisKról 449. Na terminie dzisiejszym stanąwszy pomieniony Jakub Kubas wnosi allegacyje, że dlatego zadsyć nie uczynił dekretowi, że ma ten czas świ[a]dków nie miał. KsJaz 105. Ponieważ pokazało się z dokumentów i allegacyi ludzi niewiarygodnych, że Chudoba Józef xchwytał sie tego zarębku niesłusznym prawem [...] ustąpił mie tynfów sześciu. KsJaz 112. Item spytany Szymon Pęciak, jeżeli z tą Zofiją Kołodziejczykową jaki zbytni konfidencyi nie miał i do miasta z nią w kompanii nie chodził, z gospodarzem za co na boisku nigdzie indzi nie sypiał, ale w izbie, gdzie gospodyni sypiała. Item nalegał, że żadny z ta gospodynią konfid[encyi] nie miał i do miasta z nią nie chodził,w izbie nie sypiał. Którego allegacyi sąd niniejszy wysłuchał. KsJaz 153-154. Pominąwszy Iudiciarną iego [autora kalendarza] allegacyą, iż káżda konstellacya ma swoie virtutes speciales [...] zaczym baykom babskim rzecz podobna nie iest, kiedy im tę náturę przyznaią Astrologowie. DuńKal I2v.
3. »przytoczenie, zacytowanie czego«: W dekret wpisano: "alegowali", jakoby tylko verbalis sine existentia dokumentów była alegacja. MatDiar 796. Alegacya. 1) Anführung, Citation in Büchern. [...] 1) citation, alégation. [...]. T III 5.
4.prawn. »replika«: Alegacyja. [...] 2) eine Replic in Gerichten [...] droit: les repliques. T III 5.
# Użycia metajęzykowe: # Substantiva nomina [...] Alchimia Allegácya. WojnaInst 157-158
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: BR-K, MK-G