W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2007
BRAMKA I rzecz. ż
Słowniki:
L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1723-1747
Formy: lp M. bramka
Znaczenia:
»mała brama«: Z tego dziedzińca [przy którym się mieści burgrabstwo i spichrz w kluczu lubawskim] bramka, od której do zamku most dobry z poręczami. InwChełm 128.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WMW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2007
BRAMKA II rzecz. ż
Słowniki:
notują
Formy: lp M. bramka
Etymologia: <niem. Brame, Bräme>
Znaczenia:
»przybranie głowy albo nakrycia głowy u kobiet, wykonane z kosztownej tkaniny i ozdobione klejnotami, czółko, stroik«: Bramká niewiéścia. [...] (vide Tkánicá) [...] Nimbus [...]. Kn 44.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM