W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2020
AWIZOWAĆ czas. dk/ndk
Słowniki:
T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy: bezok. awizować; ~ cz. przy. pr./cz. ter. lp 1. os. awizuję; lm 3. os. awizują; ~ cz. prze. lp m 3. os. awizował; ~ im. wsp. awizując; ~ im. uprz. awizowawszy; ~ nieos. cz. prze. awizowano
Etymologia: <śr. łac. avisare>
Znaczenia:
»zawiadomić, zawiadamiać, donieść, donosić; uprzedzić, uprzedzać, upominać, monitować«:
Rekcja: kogo, co || komu; o czym || zd. || do czego; (czym)
A on zląkszy się wpádnie do Refektarzá z trzaskiem y powie im/ iáko z Czártem miał vmowę/ y iáko go iuż áwizował/ że ma trzeciego dniá vmrzeć. StarKaz II, 161. Awizuią Hetmanow y Woyenne rady Iako piękne Władysław gromady [...]. PotWoj 62. Wnet się wszyscy, zezwolą: zeby wtakiem razie Do Zygmunta na lotnym wyprawic Pegazie Avizuiąc o wszytkim: prosząc poki zieie Chodkiewicz: niech przybywa: niech Woysko zagrzeie. PotWoj 146. Szwedzi tez dowiedziawszy się że przytych okrętach mało potęgi przyszli ich Brac iako swych własnych doszli, że Szwedow otym awizowano Zwoyska Bra[n]doburskiego. PasPam 68v. Przy ekspiracji sześcioletniej arendy powinien zamkową awizować zwierzchność, aby poprawę znaczną [budynków] i restauracyją obaczyli. InwPuck 191. Wiedział on [król Jan III] zawsze o każdym nabożeństwie i odpuście, dwór swój i panów awizował o nim, sam go solennie [...] odprawował. MałpaCzłow 245. Rodzic iego [...] Dał mu tedy wszelki Porządek przy Rysztunku [!], oraz y Gubernatora, Ktoremu tak był zalecony, żeby go nigdy z oka nie spuszczał: a żeby o iego sprawách awizował J. Mośći Panu Walewskiemu [...]. PrechDziałKaw 11. Zdobędzie się Dziedzic y kosztem y przewagą swoią, ze Possessorá wczasie exempcyi awizowáwszy pozwem, wykupuie. JabłSkrup 83. Awizuię. avisiren bey den Kauffleuten. chez les marchandes: aviser, avertir. §awizować kupca do oddania pieniędzy. T III 14. NA pisánie Wm. krotkimi odpowiádam y wyráźnemi Wm. áwizuję słowy/ że tu w tym kráju nászym tá nie jest zwyczáyna manierá/ czestemi Pánny obsyłáć listkámi. DobrGram II, 236-238.
# Użycia metajęzykowe: # [Verba] [...] Assecuriren Assekurować Avisiren Awizować. WojnaInst 175
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
AWIZOWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m awizowany
Znaczenia:
»zawiadamiany, zawiadomiony; upominany, upomniany; uprzedzany, uprzedzony (o czymś)«: Ks. pleban stawiszyński, lubo był awizowany przez nas, prawa żadnego na grunty [...] przekazać nie chciał. LustWielk 96. Niespodzianą Syná Wm. M. P. áwizowány śmiercią rzewniem zápłakał ná pospolity wszytkich Komunał/ na to iednak osobliwie boleię, że przy tey fátálney imprezie wielką w Oyczyźnie i w domu Wm. M. Paná szkodę widzę. PisMów II 309.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL