W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2024
*FREKWENCJA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L nie notują
Formy: lp D. frekwencjej; B. frekwencją; Ms. frekwencjej; frekwencji
Etymologia: <łac. frequentia 'częstość, mnogość'>
Znaczenia:
»duża liczba osób znajdujących się gdzie, zgromadzenie osób«: Gdzie nasz Agent dawa znać o Wezerze nowym/ Dźiurdźi Mechmet/ Eunuchu starym Szaraiowy O znaczney frequencyey Posłow Chrześćianskich/ Do szaty całowania. TwarSLeg 42. Ktory iest z nich [profesorów] uczęszym i sławnieiszym, ten większą miewa frequentią auditorow. VorLetSkarb 95. Zmarłego [nie godzi się] oddawać ziemi Zołnierza Pukoby wprzod [w] iako nayzgromadnieyszey Freqventiiey z Swoich nie był Chwalony Condigne [godnie]. PasPam 85. Niemasz zadney Freqvencyiey przy krolu tylko X Biskup kiiowski Podkanclerzy Litewski y Sielski kasztelan Gnieznienski a Dworskich kilka. PasPam 145v. Widzę Freqvencyią Ich MSCiow Panow Senatorow przy boku WKMSCi Rezyduiących. PasPam 146.
Związki frazeologiczne: w licznej frekwencji »w obecności wielu ludzi, przy wielu widzach«: Processya solenniter w dzień BOZEGO CIAŁA rano od Fary, po południu od WW. OO. Augustyanow przy dawaniu przez Pocztowych ognia w liczney frekwencyi odprawiła się. GazPol 1735 50 2 nlb. ◆ w małej frekwencjej »w obecności niewielu ludzi, przy niewielu widzach«: Teraz cię mam za pocciwego zes tak Sobie postąpił y postrzegł się w tym zes niechciał czynic Iustyfikacyiey w Małey Freqvencyiey. PasPam 146v. Zacność osob, lubo w máłey Frequentiey, bucznie zdobiły [!] stoł záiątrzonego Monárchy [Plutona]. AndPiekBoh 100. ◆ w wielkiej frekwencjej »w obecności wielu ludzi, przy wielu widzach«: Koronacyia potym była w Krakowie dnia 29 września wwielkiey Ludzi roznych Freqvencyiey PasPam 234.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: w małej frekwencyjej:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas