W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2019
ABSZEJT rzecz. m
Warianty fonetyczne: ABSZEJT, ABSZYT, *ABSZAJT, *ABSZEJD, *ABSZET
Słowniki:
SXVI (abszyd; supl.), T (abszyt), L (abszyt; XVII-XIX), SWil (abszyt), SW (abszyt, abszyd, abszejt), SJP (abszyt) notują
SStp, Kn nie notują
Formy: lp M. abszejt // abszyt; B. abszejd // abszyt // abszet; lm M. abszejta; abszajty; B. abszajty
Etymologia: <niem. Abschied>
Znaczenia:
»zwolnienie ze służby, szczególnie wojskowej«: Zwinionym Chorągwiom dane abschayty, podpisane ręką, y zapieczętowane pieczęcią P. Woiewody Krakowskiego. LubJMan 107. Kto kolwiek do Polski chce wyniść wolno mu in Gratiam Radziejowskiego abszyt y kontentacyią wziąwszy. PasPam 73. Oba Radni, Plautus z Tituszem [...] abszeyd do Cesarza wzięni. ChrośKon 485. Powiadał się [rajtar] z Kowna y że abszeyta ma u krewnych w Kownie Swoie ktore miał captato tempore prezentować. SapADiar 137. Masz Abszet; bądże Panem swey woli. DrużZbiór 282. Abszyt. Abschied eines Soldaten. le congé qu'on donne à un soldat. T III 1.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *ABSZEJTOWAny, *ABSZEJTOWANIE.
Autor: WM