W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2007
*BODZENIE rzecz. n
Słowniki:
SStp (w in. zn.), SXVI (bodzienie), T, SJP notują
Kn, L, SWil, SW nie notują
Formy: lp D. bodzenia; B. bodzenie
Znaczenia:
»uderzanie kogo rogiem«: Rog [kozła] wielki ktory beł między oczyma iego [...] to iest nie ná bodzenie kogo nim/ ále ná to áby beł miał wzgląd nań. DembWyw 103. Bodę ist [!] stosse mit den Hörnen [...] Bodzenia zustossen. DobrGram 291.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: BR-K