Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2021
*ABIURACJA rzecz. ż
Słowniki:
L, SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1661
Formy: lp D. abiuracjej // abiuracii
Etymologia: <łac. abiuratio>
Znaczenia:
»akt wyrzeczenia się dotychczasowych przekonań«: Inquisitor tuteczny chcąc do abiuracyey przywieść Portugálczykow pewnych ná gołą suspicyą Iudaismi/ powstał populus przeciwko niemu z tak wielkim tumultem/ że vchodząc periculum zdrowia/ przyszło mu przez kilka dni nie pokazać się. MerkPol 194. Roku 780. nástał Madi Wodz Saráceński w Syrii ná Chrześcian tyrán, przez tortury, przymuszáiący Chrześcian do abjurácyi Wiáry. ChmielAteny II 720.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS