W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2021
ALEKSANDRYJSKI przym. od nazw. ALEKSANDRIA miasto w Egipcie
Warianty fonetyczne: ALEKSANDRYJSKI, ALEKSANDRYSKI
Słowniki:
L (bez cyt.), SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SW nie notują
Formy: lp M. m aleksandryski // aleksandryjski; ż aleksandryska // aleksandryjska; D. m aleksandryskiego // aleksandryjskiego; ż aleksandryskiej // aleksandryjskiej; n aleksandryjskiego; B. m nżyw aleksandryjski; ż aleksandryską // aleksandryjską; n aleksandryjskie; N. ż aleksandryjską; Ms. m aleksandryskim; ż aleksandryskiej
Znaczenia:
»odnoszący się do Aleksandrii, pochodzący z Aleksandrii, znajdujący się w Aleksandrii«: Abowiem iáko niegdy zá Chrześćiáńskich Cesárzow pánowánia/ Boskie przykazánia y świętych oycow vstáwy/ wszystek wschod nie odmiennie záchowywał/ ták y teraz/ zá pánowánia teráźnieyszych przećiwnikow Bożych/ Cerkiew Constántynopolska/ Alexándryska/ Y Hierozolimska/ mocno y krom náruszenia one dźierży/ y ich vżywa. SmotLam 86.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bot. aminek aleksandryjski: Niepłodne pánie/ płodnymi czyni/ własnego Aminku Alexándriyskiego/ vżywáiąc/ ták w potráwách/ iáko z winem białym słodkim/ ieno potrzebá pierwey lekárstwy ciáło przeczyścić [...]. SyrZiel 447. ▲ aleksandryjska biblijoteka: Upadły, Alexandryiska, Ateńska, y Carogrodzkie sławne Biblioteki. ChmielAteny II 114. ▲ aleksandryjska męczenniczka: W tym tedy KOściele miedzy inszymi Reliquiámi ś.ś. Bożych/ znáyduie się Ręka Pánieńska ieszcze cáła/ z ciáłem y z skora vwiędłą/ z trádicyey pewney/ że to iest S. Kátharzyny Pánny y męczenniczki Alexándriyskiey. PruszczKlejn 40-41. ▲ bot. opich aleksandryjski »Przewłoka czarna; Smyrnium olusatrum«: Pietruszká álbo Opich Alexándriyski/ drudzy Opichem wielkim/ drudzy Kobelim/ álbo konskim zowią: rożny iest od Opichu Mácedońskiego. SyrZiel 1086. ▲ bot. ostrzyż aleksandryjski: Ostrzyż Włoski od Syryiskiego/ Alexándryiskiego/ tákże od Cylickiego/ w swych skutkách dáleko mdleyszy iest. SyrZiel 28. ▲ aleksandryjski patriarcha: Naprzod się náwrociłá do wiáry ziemiá Tigia; y tey ziemie ięzykiem wszytkie pismá iáwnie podziś dzień wydáią: Vpádli potym wespoł y z Costámi Égyptskiemi w haeresią Eutichiáńską/ pod Pátryárchy Alexandriyskiego posłuszeństwem będąc/ ktoreg[o] oni przyznawáią zá głowę/ y zá Doktorá/ od ktorego też miewáią swego Abunę/ to iest Pátryárchę. BotŁęczRel IV 219. ▲ bot. aleksandryjska pietruszka (sz. zm.): Ale y ci są w błędzie/ ktorzy Girem nászym/ álbo Alexándriyską Pietruszką być go [dzięgla włoskiego] rozumieią. SyrZiel 101. ZNáyduie się w tych stronách nászych/ podobne ziele [...] ktore wielkim Opichem ábo Kobylim zowiemy: y ten niektorzy chcą mieć zá Opich/ ábo pietruszkę Alexándriyską. SyrZiel 1087. ▲ piżmo aleksandryjskie: [...] do tego przydáć wybornego y przedniego Piżmá Alexándriyskiego własnego/ nie fałszowáneg[o]. SyrZiel 606. ▲ bot. senes aleksandryjski: Weźmi, Korzenia galapy. Senesu Alexandryiskiego, łot ieden. BeimJelMed 153. ▲ aleksandryjski synod: ▲ aleksandryjski talent:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM