W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2013
BUCZNO przysł.
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: buczno
Znaczenia:
»dostatnio, obficie, okazale, z przepychem; arogancko, chełpliwie, zawadiacko«: Pyszno/ nádęcié/ buczno. Superbè, intoleranter, insolenter, arroganter, sublatè de se dicere. Elatè dicere [...] Inflatiùs perscribere aliquid, caes. Kn 904. Magistratus Warszawski [...] Znaczna jest wewnątrz ponowa: Krata [...] nowa, Urobiona pięknie, buczno, Z herbami kunsztownie, sztuczno. JarzGośc 12-13. [Pewien bogaty człowiek] Kochał się sam w sobie bárzo/ że był urodziwym/ y przeto się stroił buczno/ y pyszno sobie áż názbyt poczynał wszytkich inszych pogardzáiąc. StarKaz . Corki Syońskie buczno y drobno/ stąpáły: nogi swe szumnymi trzewikámi stroiły/ álbo trzewiki/ ktore ná nogách nosiły kosztownie zdobiły. GdacPrzyd 18. Będą się miáły buczno te niebywáłe w domu Wmści Mátrony, popráwią się znácznie y potyią pewnie. AndPiekBoh 80. Przez dwa dni huczno i buczno króla imci traktowała jp. wojewodzina podlaska. ZawiszaPam 170. Paweł Kupczak [...] Ze sie na Skarbiec Panski porwał [...] na RYnku w Smiertelney Kosuli był Sciet: Na ktorego sie nie spodziano tylko iz piniądze miewał y buczno sobie postepował, Panstwo nąn porozumiewało. KomonDziej 210-210v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Buczno każé. KnAd 49. ● Buczno/ á w mieszku pusto. KnAd 49. ● (war.) Buczno/ á w pięty zimno. KnAd 49. ● (war.) Przypowieść Polaka: buczno, szumno, á w pięty zimno, Apárencyia wielka, wątek szczupły, á przedcię wesoł, muzyká grá, dodáią łásztem. MłodzKaz I, 143. ● Chłop ná nowe buczno każé/ sporo piie. KnAd 62.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Chłop ná nowe buczno każé/ sporo piié. KnAd 62.
# Użycia metajęzykowe: # Si adjectivum in ny aut wy terminetur, transferetur y in ie; ut piękny pięknie [...] sin verò ante y aliam consonantem habeat, aut in i exeat, mutantur y aut i in o; ut gorący gorąco [...] Excipiuntur à priori regula adverbia sequentia: [...] buczno, buyno, chłodno, ciásno, czarno, czerwono, czuyno. WojnaInst 111-112
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM