W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2015
DŹWIGAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641-1653
Formy: bezok. dżwigać; ~ cz. ter. lm 3. os. dźwigają; ~ cz. prze. lp m 3. os. dźwigał; lm nmos 3. os. dźwigały
Znaczenia:
1. »wydobywać, ocalać«: Za naszego Bogu mąmy dziękować Czarnieckiego ktoremu wewszystkich okazyiach tak łaskawey uzyczył Protekcyiey że go z cięszkich terminow swoią zawsze dźwigał ręką. PasPam 205.
2. »wynosić na wyższe stanowisko«: Oni mię chcieli bardzo dzwigać Promotionibus [przez poparcie]. PasPam 219v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: dźwigać jako bydlę: Insi záś cále Instrumentow nie używáiąc, dźwigáią iáko bydlętá. Czegom się z słusznym politowániem często nápátrzył, z właszczá przy dozorcách niebácznych. SolArch 1.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Obawiam się zgoła, aby tysz baby nie dzwigały tesz koła. OpalKListy 72.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas