W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2016
BURMISTRZOWSKI przym.
Warianty fonetyczne: BURMISTRZOWSKI, *BURMISTROSKI, *BURMISTROWSKI
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. m burmistrzowski // burmistroski; ż burmistrzowska; D. m burmistrzowskiego; B. ż burmistrzowską; lm N. burmistrowskimi
Znaczenia:
1. »odnoszący się do burmistrza, związany z burmistrzem«: Abwesenheit dess Bürgermeisters/ Nieprzytomność Burmistrzowska, Burmistrzowa. ErnHand 32. Burmistrzowski bürgermeisterlich. WojnaLust 121. Tegoz Roku We Srode przed Niedzielą Kwietnią Vrzad Burmistrzowski Zywiecki kupił Rzeczypospolitey Mieyskiey kesz Ziemie Nazwaney Rymarzowskiey. KomonDziej 123. Roku Panskiego 1638 Vrząd Burmistroski Zupełny Zywiecki kupił od Woyciecha Marzeckiego y Iana Laska [...] Rolą Suchoniowską. KomonDziej 133v. Was hast du [.or] ein Ampt erlanget? Eines Bürgermeisters. Iákiegoś dostał Urzędu? Burmistrzowskiego. DobrGram 385.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: wina burmistrowska:
2. »odnoszący się do konsula w starożytnym Rzymie«: Burmistrzowski/ Consularis, aetas, familia, Cicer. Consulare vinum, Mart [...]. Kn 54. Burmistrzowskÿ Consularis SłowPolŁac 4. Wstąp oraz y do Cápitolium roskazuiąc Senatowi Rzymskiemu żeby mi przysłał szátę Burmistrzowską. AndPiekBoh 51. Przeciwko domowi krolewskiemu uczyniwszy konspiracyą Oyca y Syna z Państwa wygnali [znaczni obywatele rzymscy], a zamiast rządow krolewskich Regencyą burmistrzowsko wprowadzono. IntrHist 36.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM