W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2017
DZIEWIĘĆ licz.
Słowniki:
notują
Formy: M. dziewięć; mos dziewiąciu; D. dziewiąci // dziewięci; dziewiąciu // dziewięciu; B. dziewiąci // dziewięci; mos dziewiąciu // dziewięciu; N. dziewiącią; dziewięci; Ms. dziewiąciu // dziewięciu; dziewiąci // dziewięci
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiArgument sceny. Apollo wygnany z Nieba [...] u Admeta Krola Thessaliey dziewięć lat pasł owce. TwarSDaf 44. Kiedy Amsijon. lutnista ćwiczony, Na dziewięć buntów nawiązany strony Przy cichym trącał Kaistrze, Już tam naprzedniejsze mistrze, Którzy się szczycą Taliją, Celował swą melodyją. ZimSRoks 54. Chorągwie Chusarskie ktorych było Dziewięc Rozdzielano każdą na Trzy Szwadrony. PasPam 103.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas