W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2011
*ZRABOWANIE rzecz. n
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI (?), Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp D. zrabowania; B. zrabowanie; Ms. zrabowaniu
Znaczenia:
»okradzenie«: Cesarscy uprzedzili naszych do Zrabowania ich Obozu bo nasi prima fronte potykaiąc się iuz prosequowali mszcząc się Czwartkowey konfuzyiey y krwie Braci swoich iuz się nie oglądali na rabunki alec y Niemcy nietak się obrali iak pod Wiednięm. PasPam 266v. A tak Polacy ostali się na swej kwaterze wcale i już Szwedzi nie mogąc ich spędzić, poddali się na dyskrecyją, którym pewnie by było nie dano parolu, gdyby nie księżna miała na się respekt dla samego onej zrabowania. ŁośPam 82-83. O zrabowaniu dworku p. Czerskiey, nie wie. AktaMusz 68. Ten punkt służył tylko inter incolas reipublicae, a o saskich swywolach i excessach ani wzmianki uczyniono, jako to: a zabraniu skarbów i różnych depozytów przez saska licencya na Wiśniczu staroście sandomirskiem, w Zamościu wojewodzie bełskiemu i inszym wielom na różnych miejscach, o zrabowanie pułkownika Karczewskiego, tudzież rabunek miasta Zamościa, o popalenie miast i wsi różnym, a osobliwie pisarzowi koronnemu i inszym, o których czytaj wyżéj którym tylko za to na 5 lat owe spalone dobra od podatków uwolniono; o niezliczone pustoszenia i rabunki dworów w wielu miejscach szlacheckich, żadnéj satysfakcyi nie uczyniono. OtwFDziejeCzech 313.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM