W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2013
BUCZNY przym.
Warianty fonetyczne: BUCZNY, BUSZNY
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: st. równy lp M. m buszny // buczny; ż buczna; D. m bucznego; B. m nżyw buczny; żyw bucznego; ż buczną; Ms. m bucznym; lm M. mos buczni; nmos buczne; D. bucznych; B. nmos buczne; N. bucznymi; Ms. bucznych; ~ st. wyższy lp M. ż buczniejsza
Znaczenia:
»okazały, strojny, pełen przepychu; hardy, pyszny, zarozumiały«: Buszny/ Vide/ Wysokiey myśli. ManTobPhr 9. Pyszny/ buczny/ nádęty/ hárdy/ wyniosły. Kn . Domaszewski [...] buczny nadety siela o sobie rozumieiący po klierycku chodzieł, uczel dzieci P. Misiewskie[go]. TrepNekLib 72v. Polski niegubi nic iák bánkiety Drogie Pászty buczne wety/ Y Málwátyckie trunki/ Winá z Tokáiu Z obcego Alákánt kráiu. KochProżnLir 202. Szpiczáste rogáte y ná przodku kończáte ludzie buczni trzewiki noszą: poszło to od iednego Błazná dworskiego. GdacPrzyd 30. Co po tych bucznych szátách? ázaż było nie lepiey ubráć się w zgło iákie śmiertelne, białe? MłodzKaz II, 35. Z skał Ryphaeyskich buczny Don powstaie Europie dzieląc y Azyey niwy. LucChrośPhar 76. Pyszny, buczny, hochmüthig. BierSłowa 189. Krolowie tego światá szukáią drogich szat/ łáncuchow/ koron/ berłá/ bucznych páłacow. BirkNiedz 67. Żadną rzeczą nie wyrażáią lepiey Oycá swego Heretycy/ iáko tą butą hárdości dyabelskiey nádęci. Dyabeł buczny/ oni nie pokorni: Dyabeł kłamcá/ oni prawdy nie mowią. BirkRus 21.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Podczás gdzié szatá podléysza/ tai się pychá buczniéysza. KnAd 872. ● Zołnierz zuchwáła buczna rzécz. KnAd 1366.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Zołnierz zuchwáła buczna rzécz. KnAd 1366.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM