W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2010
BUŁKA rzecz. ż
Słowniki:
SStp, Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SXVI nie notują
Formy: lp M. bułka; D. bułki; B. bułkę; N. bułką; Ms. bułce; lm M. bułki; D. bułek; N. bułkami; Ms. bułkach
Znaczenia:
1. »sztuka pieczywa uformowana okrągło lub podłużnie, bochenek«: Bochenék chlébá/ bułká/ forma panis parui, diminutiuum pane. Pastillus [...] Collyris [...]. Kn 38. Bułká chlébá. Paxamatium, diurnus panis monachorum. AEgyptiorum propè sex vnciarum [...] Collatione [...] Aliud est Suidae, id est, Biskokt. Kn 53. Sucharow pognoionych y chleba w Bułkach gromada niemała. ArchRadziw 1638 80, 8. Bochenek chlebá/ bułka Pastillus, collyris, idis. Kliepejis. SzyrDict 19. Wolę ia iużto prożno przestáć, ná swym rumiánym śledziu, y ná bułce obroczney chlebá. AndPiekBoh 37. [Fragment specyfikacji jurgieltu, przyznanego przez króla autorowi] Na dzień białego chleba bułek szesć. rzanego bułek szesć. Wina garniec. VorLetSkarb 130. Do pieczenia záś zteyże Materyey robić będziesz/ wielkie [figatelle] iáko bułki groszowego chlebá. CzerComp 16. Bezdzietnia (bo połrocznia małżonka) idzie ad Iura communicativa, nie dawszy zieść Mężowi nieboszczykowi bułki chleba, z swoiey substancyi. JabłSkrup 70. MARCHE' [...] Zá dobrych rządow chleb ták tani bywał że iedney bułki za grosz we dwoch ludzie zieść nie mogli [...] ále teraz większe oko u wołu niż bułka chleba u piekarza. DanKolaDyk II, 234. *Du pain paistri. Panis depstitius. Cat. ou depsiticus. *Chleba bochenki álbo bułki z ciasta robione surowe ieszcze. DanKolaDyk II, 324.
2. »element herbu«: Hosius Herb. Na tarczy noga człowiecza bydź powinna, wyżey nad kolano,po prawey stronie tarczy; po lewey pięć bułek. NiesKor II 374.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
BUŁKA
Formy:
Znaczenia:
nazwa osobowa »nazwisko«: Urban Sleziak s Kamesnice skarzy sie na Stanislawa Bulke z Radeczki, yz polane, ktora sie zowie Radeczki, trzimal w zastawie za twardych n[umero] 6. KsŻyw 104.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM