W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2008
*ANIMOWAĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1690
Formy: cz. ter. lp 3. os. animuje się; lm 3. os. animują się; ~ cz. prze. lp m 2. os. animowałeś się; ~ im. wsp. animując się
Znaczenia:
1. »podtrzymywać się na duchu, pocieszać się«: Zewpadła Fascelina wbłędy, Animuie się przecię iako moze. PotSyl 87. Wielce się wprzod z tego widzenia potrwozył [Pompejusz], a potym niby sie sam w alteracyey swoiey animuiąc, tak do swoiey Corneliey mowił. SzołHist 15v.
2. »pobudzać się, zachęcać się do jakiegoś działania«:
Rekcja: do czego, na co, za co
Wulteius [...] Animuie się na odważne czyny. LucChrośPhar 119. A czemus sie tak [Antoniuszu] za całosc Oyczyzny swoiey nie uymował, iakos sie teraz za złoto y Srybro iey, barziey swiegotliwym ięzykiem, nizeli zarliwym sercem animował? SzołHist 16v. Krzykiem się niezmiernym animuią do batalii [Tatarzy]. ChmielAteny II 449.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS