W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2012
ANIMUSZNY przym.
Słowniki:
L (XVII), SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp M. m animuszny; lm B. nmos animuszne; N. animusznymi
Znaczenia:
1. »hardy, zuchwały; dumny, wyniosły, pyszny«: Animuszny/ Hoffärtig. MalczWok C4. Swe posłuszne/ A ubogie poddane, niźli animuszne/ Widzieć wolał [król]. TylkRoz II, 244.
2. »lekkomyślny«: Nero [...] nazywał [...] animusznymi owych/ ktorzy rozpraszali/ y wszystko Sobie lekce wazyli. GrodDysk G1.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ANIMUSZOWATY.
Autorka: KS