W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2008
ANIMUSZOWATY przym.
Słowniki:
T, L (XVII), SW notują
SStp, SXVI, Kn, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641
Formy: lp M. m animuszowaty; ż animuszowata; N. m animuszowatym; lm M. mos animuszowaci; B. mos animuszowatych; Ms. animuszowatych
Znaczenia:
»dumny, zarozumiały, dzielny, zuchwały«: Wysokoserdnyi: animuszowaty. JaśDict 98. Widze ze to [postępowanie Wapowskiego] swywola animuszowata. A mnie dyabeł po tym kłopocie. OpalKListy 37. Nagorsze zimno, ba i mrozy na tych [ubogą szlachtę] co ich to zową animuszowatych. Bo nie chcą służyć, ani robić zgoła, Choć mu nawiętsza byłaby niewola. NiebAnBad 260. Jest to rzecz pospolita, że z miast bogatych, a zwłaszcza Stołecznych by nauboższy ludzie byli, przecię bywaią pyszni y animuszowaci. StarKaz II, 402 marg.. Smieszna iest przypowiastka o ludziach animuszowatych, a zawiera się w tych trzech słowach: my - tu - nas, Myśmy to dokazali, Tu się to znayduie, Nas trzeba do tego. MłodzKaz II, 124. Praetensie moie ustawiczne być bogatym, obfituiącym, animuszowatym. AndPiekBoh 144.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ANIMUSZNY.
Autorka: KS