W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2020
DRWA rzecz. nmos blp
Słowniki:
notują
Formy: lm M. drwa; D. drew; B. drwa
Znaczenia:
1. »kawałki drzewa porąbane na opał«: Drwa do kuchni rąbali y nosili. PasPam 52v. Drew omale zięmią rzniętą a suszoną palą z ktorey wągle będą takie iako zdrew dębowych niemogą miec foremnieysze. PasPam 54v. To Lezało iako drwa po sięniach y Lada gdzie. PasPam 229v. Rąbano w kozdym Porwaniu iako drwa w lessie Niemcow Nieborakow. PasPam 259.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Gdzie drwa rąbią tam trzaski padaią. PasPam 62.
2. »drewno jako materiał budowlany«: Drwá do budowánia/ do roboty rzemięśnikow drzewem robiących/ Materia [...]. Multam materiam caedere. [...] Materiam, calcem, caementum conuexit. Kn 151.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Y przeto Dniepr ktory ná pułnocy płynie/ bárzo grubą má wodę/ że y ryby ktore w niem łowią/ bárzo są złe iákoby drwá gryzł/ áż gdy one w inszą wodę przesadzáią/ tedy przez nie mały czás zstawaią się lepsze/ iáko tego káżdy może doświádczyć pod Kijowem/ y ná inszych mieyscách . SykstCiepl 40. Będzie drugi miał wymowę, głos wdzięczny, piersi wolne, á gdy mowi, iák drwá gryzł. MłodzKaz IV, 508. ● Koń bossy ná lod/ Bot dziuráwy ná błoto/ Tępa siekierá ná drwá Niebespieczni są. ŻabPol B1. ● W cudzym domu drwá rąbią/ á do nas wiory lecą. RysProv 82. ● Iednak naszych Siła się niedoliczyli wieczor kturzy Sobie rano pospołu dobrydzien dawali Co się Musiało stac Respektem dawney przypowiesci gdzie drwa rąbaią tam wiory lataią. PoczOdlPam 24. ● gdzie drwa rąbią tam trzaski lecą. wo Holtz gehauen wird, fallen Spähne. il n'y a forêt où il ne tombe des feuilles par terre; dans un tel jardin il n'y a pas d'autres fleurs à cueillir. T III 2347.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas