W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2021
*DUŻY przym.
Słowniki:
SStp (indeks), SXVI, Kn, L, SWil, SW, SJP notują
T (?) nie notują
Formy: st. równy lp M. ż duża; N. m dużym; ~ st. wyższy lp M. m duższy; ~ st. najwyższy lp M. m najwiętszy; ż najwiętsza; n najwiętsze; D. m najwiętszego; ż najwiętszej; n najwiętszego; C. m najwiętszemu; n najwiętszemu; B. m żyw najwiętszego; nżyw najwiętszy; ż najwiętszą; n najwiętsze; N. ż najwiętszą; Ms. m najwiętszym; ż najwiętszej; lm M. nmos najwiętsze; D. najwiętszych; C. najwiętszym; B. nmos najwiętsze; Ms. najwiętszych
Znaczenia:
»mający znaczne rozmiary, wielki, wysoki«: [...] ktory [Mitrydates] gdy go porażono/ záwsze śilnieyszy/ duzszy/ y strászliwszy wstawał [...]. WargRzym 27. Wlazł iedęn Malusięnki szparą podedrzwi y uczyniwszy się woczach iego duzym męszczyzną pogroził mu tylko palcem. PasPam 77. Między lasem duza wies y słychac tam krzyk hałas. PasPam 154.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bolé duszne więtsze niż ciélésne. KnAd 275. ● Kto w dziesiąci leciech/ nie będzie nadobny/ we dwudziestu gładki/ we trzydziestu duży/ we czterdziestu mądry/ w piąciudziesiąt bogáty/ wsześciudziesiąt nabożny/ tedy iuz do śmierci tákim nie będzie. RysProv VII, 7. ● Iest Włoskie prouerbium. Chi spende piu, spende manco. Kto, według potrzeby pieniądzmi dzwoni, Tęn się tez większego kosztu ochroni. HaurEk 20.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
DUŻSZY m
w funkcji rzeczownika
Formy: lp M. duższy
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiKryminał iest, gdy by kto komu co rozkazywał, á tym czasem duższy słabszego gnębi y powoduie, y nikt po swey Woli nie chodzi, ale iak Zuchwalcow Szalonych przypadnie fantazya. DembowAProb 28v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas