W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2019
ANNOTOWAĆ czas. dk/ndk
Słowniki:
SXVI, L (bez cyt.), SWil, SW notują
SStp, Kn, T, SJP nie notują
Formy: bezok. annotować; ~ cz. przy. pr./cz. ter. lp 1. os. annotuję; ~ cz. prze. lm mos 3. os. annotowali
Etymologia: <łac. annotare>
Znaczenia:
»(za)notować, (za)rejestrować«:
Rekcja: co
Rożne [...] Zaszły Rzeczy ktore ninieyszą historyą Uniwersalną kontentuiącym się Szczegulnie per compendium tu Annotować umyśliliśmy. IntrHist 210. A nie tylko nasi Kronikarze, (ktorzy by mogli propter ignominiam Gentis, takiego szpetnego traktamentu Senatorów nie wspomnieć) tego, nigdzie nie piszą dawni y ciekawi, ale áni Cudzoziemscy, ktorzy radzi to annotować, coby mogli naszemu zarzucić Narodowi. ChmielAteny III 51. Cynopolitani, odpsow nazwáni, że psa ádorowali. Tu rzecz śmieszną annotuię: Cynopolitani, psa adoruiący, ziedli rybę Czecugę Bożka Xyrynchitow, a Xyrynchitowie vice versa ziedli psa Bożka Cynopolitanow, y tak z sobą do krwawey przyszli woyny. ChmielAteny I 18. Od tych tedy pierwszych igrzysk, tak Kroniki swoie annotowali Grecy: Anno primo Olympiadis 1mae to ieſt w Roku pierwszym, Pierwszych Igrzysk Olympickich: Annô Secundo Olympiadis: Anno 3tio Olympiadis imae Annô 4to Olympiadis 1mae. ChmielAteny I 201.
Przenośnie: Dawać z ochotą bez fałszu, zdobrą intencyą DZIESIęCINę wytyczną wszelkiego zboża; o ktorey Dziesięcinie tu agendi locus, co proszę z uwagą przeczytać, w sercu annotować. ChmielAteny III 496.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*ANNOTOWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. ż annotowana
Znaczenia:
»odnotowany, zanotowany«: Takowe regestra nad górą Danielowiec zostawią [sztygarzy], aby je mógł wziąć p. rewizor, a na dole weryfikować, jeźli tak odrabiana robota, jako annotowana. InsGór 1735 90.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: KS, WG