W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2018
*BARANOWY, *BARANÓW przym.
Słowniki:
SStp, L (XVII-XVIII) notują
SXVI, Kn, T, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: lp M. ż Baranowa; ~ odmiana niezłożona lp D. m Baranowa; B. ż baranowę
Znaczenia:
»dotyczący barana - samca owcy«: Gdy wyiezdzał [rycerz] sprzyiacioły ktore gdy vyrzeli a Ono za niemi idzie Wroska a wyskakuiąc wrozeli sobie zaras ze mieli miec Droge fortunną y stątze on Rycerz prosieł o kleynot wspomniawszy sobie Wroske prawdziwą Baranowe. HerbOr 422-423.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
BARANOWA
w funkcji rzeczownika
Formy:
Znaczenia:
nazwa własna »nazwa karczmy«: Testis y Paprocki w herbarzu chroniki swey, przy opisaniu na koncu xziąg o herbach woiewoctw y miast głownieyszych gdzie piszę ze Staroszkiem zwanogo [Baranowskiego, mieszczanina krakowskiego] ato przezwisko Baranoski, wziął sobie od wsi abo od Karczmy Baranowa trzymaiac ią od mniszek zwierzynieckich, tę Karczme pod iego dzierzawą spalieli beli Zołnierze circa 1575. TrepNekLib 23.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

*BARANÓW
w funkcji rzeczownika
Formy:
Znaczenia:
nazwa geograficzna »nazwa miejscowości«
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: V Báránowá wielka wodá/ káżdy się tám wozić musi. RysProv XVI, 3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz *barani, *barański.
Autorka: BR-K