W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2009
BOROWY przym.
Słowniki:
notują
Formy: lp M. m borowy; ż borowa; D. m borowego; B. m żyw borowego; ż borową; N. m borowym; Ms. m borowym; lm M. mos borowi; nmos borowe; D. borowych; C. borowym; N. borowemi
Znaczenia:
»mieszkający w borze, położony w borze, używany w borze«: Po borach [...] jedzenia strzedz trzeba, bowiem same zioła borowe pochodząc z ziemie wielce suchej [...] żadnej dobrej karmi wątluchnemu młodemu żołądkowi dać nie mogą. DorHipTur 55. Á ten [chleb z mieszanej mąki] Borysem zowią/ bo go Borowi ludzie vżywáią/ á po części go też z boru zbieráią y vżywáią/ zwłasczá czásu nieurodzáiu/ y głodu/ iáko z wrzosu z żolędzi/ z Bukwie. SyrZiel 936. Sosna borowa/ léśna/ chóyká. Pinaster, à medio ramosus: Pinus syluestris. Plin. Vrsin. [...]. Kn 1038. Borowy/ adiect. [...] Qui est ex pinea sylua, vel ad eam pertinens, Item per Genitiuum; vt pineti fungus, Borowy grzyb. Kn . Trąby Skarbowe Mysliwskie Dojezdzackich Białych Borowych [...] 2. ArchRadziw 1638 380, 3. Nowa Wieś. Wieś ta na gruncie piaszczystym i borowym, ma mieć włok 30. OpisKról 130.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Zá lédá co dać/ vczynić. Zá borową szyszkę. KnAd 1298.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: altanka borowa: W Dyampolu altanka borowa ze wszytkiemi zelazami do niey nalezącemi. ArchRadziw 1638 380, 8.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
BOROWY
w funkcji rzeczownika
Formy:
Znaczenia:
»dozorca pilnujący niewielkiej przestrzeni lasu, gajowy, leśniczy«: Borowy, ktory tam mieszka, puszczy pilnuje, włoki pustej zażywa, nic z niej nie płacąc. OpisKról 168. Ná Gránicách [włości] ieśli wcále są znáki (według práwá y opisu) vpátrowáć, drzewá wycięte, pásiek osadzonych, y pustych dozor iáki był bez ten czás, z leśniczym álbo borowym. HaurEk 105. Borowego do pilnowania i przestrzegania borów i lasów nie masz, którego jmp. dziedzic miał prowidować. InwKal I 567. Gabrych Kot [...] w dziale między bracią rodzoną impp. Tomickimi borowym jest mianowany. InwKal I I, 91.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM