W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2018
*ŁACIŃSKI przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1633
Formy: lp D. m łacińskiego; C. m łacińsku; B. n łacińskie; Ms. ż łacińskiej
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiZęm to wymowił iedno łacinskie Słowo, de negare [odmówić] ozwal się ieden. MSCi Panie Niepołacinsku ieno z nami. PasPam 155v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: łacińska Biblia: Bo w Łácińskiey Bibliey, a zwłaszczá w Wulgácie położone są te słowá [...] skąd poznawamy, że tu Prorok S. rzecz ma nie o Szláchcicách pobożnych, ále o niezbożnych y zuchwáłych, ktorzy zbrodniámi sprosnymi przeciw Bogu występują. GdacPan 126-127. ▲ język łaciński (sz. zm.): Seraglije arabskie – szkoły tureckie, w których nie inaczej się uczą arabszczyzny, jako uczy łacińskiego języka. TwarSLeg 168 marg. Wysyłaią tam tedy mnie na Deputacyią a nay bardziey respektęm Ięzyka Łacinskiego bo tam lada chłop połacinie mowi a po Niemiecku rzadko kto. PasPam 62v-63.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: łaciński charakter: Sens Samey prawdziwey Historiey, stoiącym z Łacinskiego Charakteru drukięm notuię. OblJasGór 2. Napis takowy łacińskim charakterem czyta [jedna z osób stojących przy królu]: Erit Victor Joannes. DyakDiar 54.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PO ŁACIŃSKU
w funkcji przysłówka
Formy:
Znaczenia:
»w języku łacińskim«: Ozwał się ieden. MSCi Panie Niepołacinsku ieno z nami. PasPam 155v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Z ŁACIŃSKA
w funkcji przysłówka
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiIż iednák te słowá Cudzoźiemskie nie są nam w Polsczyznie zwyczáyne/ dla tego zdáło się ráczey z Láćińská te pisáć/ dla łácnieyszego rzeczy zrozumienia. DembWyw 6.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas