Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2016
*AUSCUG rzecz. m
Warianty fonetyczne: *AUSCZUG, *AUSCUG, AUCUG, *AUSZTUK, *AWSZTUCH
Słowniki:
SXVI (auscug), T (aucug), L (ausztuk, aucuk, auscug; XVII-XVIII), SWil (a[u]ssztuk, aucuk), SW (auscug, aucug, aucuk, aussztuk, ausztuk, ausztuch), SJP (ausztuk) notują
SStp, Kn nie notują
Formy: lp M. aucug; D. auscugu // ausczugu // ausztuku; aucuga; Ms. auscugu; ~ lm B. uż. nosob. awsztuchy // auscugi; N. auscugami
Etymologia: <niem. Auszug>
Znaczenia:
»wyciąg, wypis z rachunku; spis rzeczy, wydatków, należności; kwit, rachunek«: Pośle mu cenę pan iego przedni florentcki axamit karmazyn przyidzie na mieysce (czego auscugami dowiodę) po fl. 3 gro 15 nadrożey on po 6 po 7 fl. CikSSpraw 19. [...] zá rzecz potrzebną zdáło mi się/ dlá lepszego obaczenia/ auscugi kupieckie/ niektorych towárow/ z regestrow ich wyięte/ y rękámi własnemi podpisáne [...]. GostSpos 106-107. Ieden kupił 6 łásztow y 8 beczek Soli/ do czasu ná 5 miesięcy: więc Kupiec przedáie beczkę kiedy zá bár po 14 zł iakoż ią tedy kupuiącemu nápisać w ausczugu ma/ y summę zapłáty/ rachuiąc intetressy pro Ce[n]to 1½ zł. ná mies[iąc]: [...]. GorAryt 154. Bo sto Cetnarow frásunku: z Ausczugu Iednegoć funtá niezapłácą długu. GawDworz 4. [...] koszt Xa Imc za te wannę ktory według ausztuku od zło[t]nika danego wynosi 4700 wroci się z panskiego WKMc respektu XImci. CzartListy 158v. Parawan srebrny, biały, z anjołkami y z koroną na wierzchu nieważony, z auscugu iednak [wynika, że] auszpurczyka waży w samym srebrze. InwWilan 38. Raz ImP Adolph przyioł y wypłacił nam Awsztuchy Iego a do tego nie moy to dług ale Oyca mego [...]. SapADiar 106. Aucug, Aucużek. g. [Aucug]a. Auszug, Kauffmanns-Rechnung. un comte, partie. T III 13.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorki: DL, KS