W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2016
*AUTOROWY, AUTORÓW przym.
Warianty fonetyczne: AUTOROWY || AUKTOROWY, AUTORÓW || AUKTORÓW
Słowniki:
SXVI (autorow), L (autorów; bez cyt.), SW (autorów) notują
SStp, Kn, T, SWil, SJP nie notują
Formy: lp M. ż auktorowa; D. n autorowego; Ms. ż autorowej; ~ odmiana niezłożona lp M. m auktorów // autorów
Znaczenia:
»odnoszący się do twórcy utworu«: Zostały po śmierci Autorowey niektore figury opisanych zioł w tych księgach. SyrZiel 1533. ZNáyduią się niektore Errory w tych Księgách, dla dálekiego Authorowego od Krákowá mieszkánia. OvOtwWPrzem 4 nlb.. Sen auktorów, przez który widział fest S. Anny. BorzNaw 49. Auktorowa do świętych prośba. BorzNaw 49. Do zazdrośnika y Laskawego Czytelnika Authorow dobry Przyjaciel [tytuł wiersza]. DobrGram 4 nlb..
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorki: DL, KS