W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2014
ANTABKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: ANTABKA, *HANTABKA
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. antabka; B. antabkę; N. antabką // hantabką; ~ lm M. hantabki; N. antabkami // hantabkami
Znaczenia:
1. »uchwyt, klamka«: Hantabki srebrne, Sztuczki Mosięzne od Instrumentu Matematycznego. ArchRadziw 1638 79/1, 14. Puzderko z Porcenellą czarną skurą obite z antabkami Mosięznemi. ArchRadziw 1638 389, 1. Okna 3, każde we 4 kwatery, z antabkami pobielanymi i zawiaskami, zasuwkami nowemi. InwKal I I, 362. Szrobá FES, z iedney sztuki żelázá, dźieli się ná trzy części: ná Antabkę S, ná gwinty między S, y E, y ná wrzećiono po ktorym wálec HGF, obraca się. Antabka S, iest potrzebna; aby biorąc ią meląncy w rękę słusznie, walec GF cieśniey mogł trzymac w dziurze T. SolArch 99. Desczułká álbo zásuwká CBD, ma mieć przybitą máciczkę Slosarską E dla szroby FES, z ántabką S, dla snádnego szrobowániá. SolArch 99.
2. »zasuwka, zapora u drzwi«: Izba wielka do niej drzwi malowane zadzone na żelaznych zawiasach z hantabkami InwKal I 168. Do izby drzwi dobre z antabką, kominek dobry i piec. InwKal I I, 736. Z tej izdebki wyszedłszy, są drzwi, do izdebki na zawiasach i hakach żelaznych, z skoblami, wrzeciądzem, klamką i hantabką. InwChełm 91.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS