W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2018
*HUFIEC rzecz. m
Warianty fonetyczne: HUFIEC, UFIEC
Słowniki:
L, SWil, SW, SJP (hufiec) notują
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1619
Formy: lm M. hufce
Znaczenia:
»formacja taktyczna, poczet żołnierzy«: Bo iáko w piśmie ś. czytamy/ po wszytkim mieśćie Ierozolimskim, przez czterdzieśći dni widziano ná powietrzu iezdne biegáiące, ktorzy mieli złote száty, y kopiiámi iáko vfce opátrzone, y bieganie koni ná roty podzielone, y potykánie w ręcz, y ruszánie tarcz, y mnostwo ludzi w przyłbicách, z dobytemi mieczmi, y miotánie dard, y świetność zbroy złotych, y wszelákich páncerzow. BemKom 8. Insze ich Hufce na insze tez nasze Pułki uderzyły. PasPam 265v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas