W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2020
*ALICJOWANIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1728
Formy: lp D. alicjowania
Znaczenia:
»pozyskanie czego komu, przyciągnięcie czego do kogo, zjednanie czego dla kogo«: Tu król Stanisław położywszy wszystkę nadzieję w orężu szwedzkim, którego niepewny ewent bywa, miasto placacyi animuszów i allicyowania do siebie, to on jako illegitime tron osiadł despotica methodo. OtwFDzieje 126.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS