W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2008
BURGRABIA, BURGRABI rzecz. m
Słowniki:
notują
Formy: lp M. burgrabia // burgrabi; D. burgrabiego // burgrabi // burgrabie; C. burgrabiemu; B. burgrabie // burgrabiego; N. burgrabią // burgrabiem; W. burgrabia; lm M. burgrabiowie; D. burgrabiów; C. burgrabiom; B. burgrabiów
Etymologia: <niem. Burggraf>
Znaczenia:
»zarządca zamku, urzędnik grodzki sprawujący funkcje administracyjne i sądownicze, zastępca starosty lub kasztelana, także zwierzchnik grodu niekasztelańskiego; namiestnik królweski w miastach pruskich pod panowaniem polskim«: Rogoziński [...] w tym Propuisku był Burgrabiem. MarchŚcibHist 2v. Burgrábiá/ [...] Custos arcis, Cromer. Praefectus Vigilum, Paul I. C. et Cromer. [...] vide Podstárości. Kn 53. Na tey ze Electiey v Ie[g]o Msczi Pana Pszonky Burgrabie Grodu Babinskie[g]o zostałem Podsendkiem Babinskiem. AktaBab 23. Asz się furtum pokazało na pokoiowego mego Mieszkowskiego Syna onego quondam P. Burgrabi co Sokolniki iego. OpalKListy 422. Panie Burgrabia, masz przykazacz te rzeczy, ktore wedle prawa przykazane bydź maią. KsPtaszUl I, 553. Na ostatek nie stało prochu im [obrońcom] i lontów, Aż musieli niektórzy knoty robić z gontów; Przetoż nocą do miasta ustąpił burgrabi Rzkomo dla potrzeb, za nim poszli wszyscy drabi. ZimBSiel 159. Expensa doroczna starostwa [...]: Panu burgrabiemu albo podstarościemu prowentowemu, ktory oraz w folwarku mieszka i onego dogląda fl.150. OpisKról 421. Omiławczyce z Buglowem z kontraktowałęm z Panem Stanisławęm Szęmbekiem Burgrabią Krakowskiem po 4 Tysiące narok. PasPam 226v. Kościelni [...] przed plebanem i burgrabią albo inszym urzędnikiem naszym, na to wysadzonym dochodow i wydatkow dostateczną liczbę czynić będą powinni. WilkGniewKutrz 152. Na pustym polu było nasz 12, gdziezmy [...] rozbili Iego Msci pana burgrabiego podstarosciego Lubowienskiego. AktaMusz 32. JUGE AUDITEUR [...] Judex auditor [...] SĘDZIA zamkowy Burgrabia ktory publicznie sądzi wszystkie sprawy nie dochodzące 25. liwrow álbo 14. złotych naszych. DanKolaDyk I, 149. Są iednák excypowáni [od pospolitego ruszenia] [...] Starostowie Pográniczni, Wielkorządcá Krákowski, Burgrábiowie tameczni, Woyscy. etc. ChmielAteny II 407. Burgrabiów Krakowskich według Kromera 10. z dawna bywać zwykło, i ci powinni zawsze przy Zamku Krakowskim mieszkać [...] Król ich kreuje. ŁubHist 228. Burgrabiowie Grodzcy są insi, których Starostowie kreują [...] tych powinność wprowadzać Szlachtę do Dóbr prawem przewiedzionych, abo przez Dekret przysądzonych. ŁubHist 228.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM