W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2020
ANTEPENDIUM rzecz. n
Warianty fonetyczne: ANTEPENDIUM, ANTEPEDIUM
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. antependium // antepedium; D. antependium; B. antepedium // antependium; ~ lm M. antepedia; B. antependia // antepedia
Etymologia: <śr. łac. antependium>
Znaczenia:
»zasłona okrywająca dolną część ołtarza«: Antépendium/ Plagula quae altari imo appenditur [...]. Kn 7. Zakonnicy do skonczenia apparatu potrzebuią materyi jaki z Krakowa to iest na columnę y lisztwy do Antependium. OpalKListy 203. Zasłonę do groba l. - Antependia 3 [wziął ksiądz]. KsPtaszUl 565. Do ktorey [kaplicy] Tabernaculum Venerabilis Corporis Christi, także Antepedium barzo kosztowne szczerosrebrne do Ołtarza sprawił. PruszczKlejn 7. Obicia, Antependia. Ornaty [...] Kwiatem rozlicznym rzucone [...] iak haftem iakim ozdobione zrobić. SekrWyj 36. Rzeka [Warta] in Anno 1698 była tez w Katedrze y w Stallach, ale teraz cale ie zalała sięgaiąc do Ambony, y stoł także wysoko Ołtarza wielkiego zalała, y tak nagle przypadła, że nie ktore Antepedya musiały zostać w wodzie [...]. GazPol 1736/5, 3 nlb.. Antepedium, le parement devant lautel. KulUszDyk 2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *antependia.
Autorka: KS