W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2021
BESTIALSKIE przysł.
Słowniki:
Kn, T notują
SStp, SXVI, L, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: bestialskie
Znaczenia:
»tak, jak zwierzęta, po zwierzęcemu«: Po béstyálsku/ béstyálskié. Bestiarum more. [...] v. Iáko bydlę. Kn 717. Po bestyalsku, Bestyalskie, adv. viehischer Weise. brutalement; en viaïe bête; d’une manière brutale. T III 34.
# Użycia metajęzykowe: # Adverbia [...] bábskie, bestyálskie. WojnaInst 157
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: DL, WM