W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2016
BANDYZOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
L (XVII-XVIII), SWil, SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1605
Formy: bezok. bandyzować; ~ cz. prze. lp m 3. os. bandyzował; lm mos 3. os. bandyzowali
Etymologia: <śr. łac. ban(n)isare 'wł. bandire'>
Znaczenia:
1.prawn. »wymierzać komu karę pozbawienia praw skutkującą wygnaniem; wymierzać komu karę wygnania z jakiego obszaru«:
Rekcja: kogo
Ostrácism zwano v Grekow/ karánie [...] kiedy ludzi tákich ktorzy się nád insze/ bądź to bogáctwy/ bądź záchowániem ludzkim/ bądź potężnością iaką wynosili/ áby ich poniżyli/ y z inszymi zrownáli/ [...] wyganiáli z Rzeczypospolitey/ y bándizowáli do dziesiąci lat. PetrSPolit I 313. Akkoná/ ktory był herstem tego wszystkiego/ srogim dekretem zdał [Juliusz Cezar]/ y wedle opisu práwá Oyczystego skarał/ drudzy boiąc sie by ich niewyiáwiono vciekli/ tych on bándyzował. CezWargFranc 152.
2. »wycofywać z obiegu, z użycia«: Bándyzowáć záś wszytkę [zepsutą] monetę/ iest extremum, et desperatu[m], i tylko to raz uszło. Ná wywabienie tey monety/ ktorey iest tak wiele/ trzebáby dwieście Poborow. PisMów II 111.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*BANDYZOWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lm M. mos bandyzowani
Znaczenia:
»ukarany wygnaniem«: Ktorzy się sprzeciwiáią celowi Rzeczypospolitey wszytkiey/ y psuią iey koniec/ dla ktorego postánowiona iest/ ci máią być słusznie oddaleni y bándizowáni od Rzeczypospolitey. PetrSPolit I 313.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: DL, WM