W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2013
BESTYJALSTWO rzecz. n
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. bestyjalstwo; B. bestyjalstwo
Znaczenia:
1. »ogół cech właściwych zwierzętom, zwierzęcość; dzikość«: Bestyálstwo/ [...] feritas belluarum. Kn 21. Bestialstwo. Feritas belluarum. Zweru inirtimas. SzyrDict 10. BESTIALITE [...] (La nature des bestes). [...] BESTYALNOSC Bestyalstwo przyrodzenie bestyi. DanKolaDyk I, 192.
2.zbior. »zwierzęta, zwłaszcza wykorzystywane w gospodarstwie domowym«: Pan Mroczek [...] u człowieka ubogiego [...] gwałtownie klacz wziąwszy [...] tak onę klacz nagle spędził, że przez 2 niedziele sechszy upadła, [...]. A swoich czworo koni mając konserwował i takowe nadzwyczajne zbytki wymyślając, tak jako bestyjalstwo jakie postronkami biwszy, psami ze dworu szczuje. SupKuzRzecz 28.
3.przen. »brutalność, gwałtowność, okrucieństwo«: Własnymi rękomá dobywszy sercá, w tłoczę w nie furyą Orlándową, męstwo Rynáldowe, y niepohámowáne bestiálstwo Rádámánthowe. AndPiekBoh 73. Lwice was, okrutnicy, hyrkańskie zrodziły, Bestyjalstwo tygrysy afryckie mnożyły. Kto kiedy słyszał, czytał, że wojsko hetmana, Senatora, dobrego rozstrzelało pana? GlosŚwięc 68. BESTIALITE. (Brutalité) [...] BESTYALSTWO nieobyczayność dzikość. DanKolaDyk I, 192.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: DL, WM