W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2011
CENTROWY przym.
Słowniki:
T notują
SStp (?), SXVI, Kn, L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1743
Formy: lp M. m centrowy; D. m centrowego; lm M. nmos centrowe
Znaczenia:
»odnoszący się do środkowego punktu, środka czegoś, położony w takim punkcie«: Centrowy, pośrzednikowy. zum Mittel-Punct gehörig. central, qui regarde le centre, qui est au centre. T III 104.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: mat. anguł centrowy »kąt prosty«: Tymże sposobem innych więcey granistych fortec determinuią się anguły centrowe co do swego wymiaru. BystrzInfArch F4v. Chcąc determinować liczbę gradusow Angułu centrowego fortecy czworogranistey, uczynić dywizyą należy gradusow 360. [...] przez liczbę 4. BystrzInfArch F4v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS