ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2008
PEŁNY, PEŁEN przym.
Słowniki:
notują
Formy:
Znaczenia:
»zawierający czegoś tak dużo, że więcej się nie zmieści«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: mat. anguł pełny (sz. zm.) »kąt dwuścienny, część przestrzeni zawarta między dwiema półpłaszczyznami o wspólnej krawędzi«: Anguł pełny. Angulus solidus, iaki iest, w figurach pełnych albo w Bryłach. SolGeom I 1. Pełny anguł: Czytay: Anguł pełny. SolGeom I 5. Anguł dzieli się ná pełny y płáski. Pełny iest między ściánámi, iákiey figury pełney, álbo Bryły. SolGeom I 15. ▲ mat. bryła pełna: GEOMETRA POLSKI TO IEST NAVKA RYSOWANIA, PODZIAŁU, PRZEMIĘNIANIA, y ROZMIERZANIA Liniy, Angułow, Figur, y Brył pełnych. SolGeom I k. tyt..
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Nie nasyci głodnego pełen wór pieniędzy, Jeśli chleba nie kupi [...]. PotFrasz4Kuk I 419.
# Użycia metajęzykowe: # Péłny/ vide Péłen. Kn 678
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: