W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2014
ANTYPAPA rzecz. m
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy: lp M. antypapa; D. antypapy; N. antypapą; lm D. antypapów
Etymologia: <śr. łac. antipapa>
Znaczenia:
»osoba nieprawnie obrana papieżem w czasie wakansu Stolicy Apostolskiej lub za życia legalnego papieża, antypapież«: Dla pospolitego dobra approbowali w tey mierze ono co był Antipapa vczynił. BotŁęczRel III 70. Przeciwko ś. Damazowi/ Laurentius Antypapą był długo barzo. BirkNiedz I, 151. Felix [...] Antipapa dopiero w roku 1446 kościoł prawowierny rozrywał. BirkNiedz II,54. [Prorocy] swoią nauką zbiiać fałsze Antychrysta, omamienia AntyPapy odkrywać [...] będą. BystrzInfCosm H3. Było PAPIERZOW, zacząwszy od S. Piotrá, ktory Roku Pańſkiego 43. zá Klaudyusza Neroná, Stolicę w Rzymie założył, aż do teráźnieyszego szczęśliwie panuiącego BENEDYKTA XIV. z Domu Lambertynow, nie komputuiąc ANTYPAPOW, było mowię wszystkich 251. Z tych iest między Swiętych policzonych 80. Janow samych było 23. Grzegorzow 15. Innocencyuszow 13. Benedyktow, z teráźnieyszym 14. Klemensow 12. ChmielAteny II 151. Żaden z Polaków nie był herezjarchą, czyli wynalazcą błędów przeciwko wierze św. Żadnego antypapy, choć przez długi czas trwającego (jaki był Petrus de Luna), za prawdziwego papieża Królestwo nasze nigdy nie uznało. BystrzKalFil 270.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS