W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2015
*BADURAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1615
Formy: cz. prze. lp m 1. os. badurałem
Znaczenia:
»pleść, bajdurzyć«: Nie mogłem się rozszerzyć, chociem długo myślał, W kołom śrzodkam badurał, lada jakom kryślał, Bom też nie był pozytyw i tym sie to zstało; Przetoż gwoli tamtemu ten sie przypis dało. FraszNow 213.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK