W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2008
DZIEDZICZNY przym.
Słowniki:
SStp (indeks), SXVI, Kn, L, SWil, SW, SJP notują
T (?) nie notują
Formy: lp M. m dziedziczny; B. ż dziedziczną; N. ż dziedziczną; lm D. dziedzicznych
Znaczenia:
1. »dziedzicznie coś posiadający albo kimś będący, dziedziczący«: Miała [...] corkę tylko iednę Dziedziczną na kilka kroc Sto Tysięcy. PasPam 82v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dziedziczny król »król sprawujący władzę na podstawie sukcesji, z prawem przekazywania tronu potomstwu«: Ian Kazimierz z Bozey łaski krol Polski [...] A Szwedzki, Gotski , Wandalski Dziedziczny Krol. PasPam 151v.
2. »otrzymany po przodkach, odziedziczony«: Stał oboz między Rawą a między Głuchowskiem dziedziczną wsią tego to Sułkowskiego. PasPam 198. Wszystkich tych ktorzy [nas] urazali przyimuięmy do Czci y dobr wszystkich Dziedzicznych PasPam 210v-211.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: chłop dziedziczny (sz. zm.): Tegoz [dnia] pisałem do IP. Bułcharyna Dzierzawcy Czeszeykowskiego Vpraszaiąc aby Ziskał Chłopow tamecznych Dziedzicznych kturzy pod roznemi Osiadłosć swoię przyieli. SapADiar 9. Wyprawiłem Żyda [...] dla wypytania sie w Kalwarij y tam daley in Circumferentia wyszłych Dziedzicznych Chłopow zDobr moich. SapADiar 20.
Związki frazeologiczne: prawem dziedzicznym chodzić: Karczma w tej wsi jest, do ktorej należą włok 4, ktore szarwarkowe lustratia 1623 opisała. Teraz jednak włoki te, od wszelakich szarwarkow wolne, prawem dziedzicznym chodzą. OpisKról 32.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas