W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2019
ANTYCYPOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1632
Formy: bezok. antycypować; ~ cz. prze. lp m 3. os. antycypował
Etymologia: <łac. anticipare>
Znaczenia:
1. »uprzedzać«:
Rekcja: co
Wiedząc że nieprzyjaciel [...] o bowskim zamku przemyśliwał, przyszło mi saluberrimo consilio anticipować jego zamysły. RadziwKSprawy 91.
3.prawn. co »przekładać termin płatności; wypłacać na poczet przyszłej należności«: Na przestrogę [...] donoszę, abyś napotem z pieniędzmi ćwierć każdą antycypować rozkazać raczyt. RadziwKSprawy 119. Extenuacyą Onym na przyszły S Ian deklarował wypersuadować iż anticipowac będą na 4 lata. SapANot 148. Adracyjonał zwyczajny [...] jak z dawna bywało, żo im [górnikom] skarb antycypował, tak in futurum [...] in vim tygodniowej roboty prenumerowany będzie. InsGór 1743 126.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*ANTYCYPOWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. ż antycypowana; D. ż antycypowanej
Znaczenia:
»antydatowany«: Ukazowal [Baranoski] Autentik data anticipowana za Augusta oycu ich dany; ale fałeszny zmysliony, iakie nienowina miesczanom Krakoskim sobie fingowac. TrepNekLib 23.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS