W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2007
*ANTYGRAF rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Formy: lp D. antygrafu; ~ lm N. antygrafami
Etymologia: <łac. antigraphus, z gr.>
Znaczenia:
1. »pismo, utwór przepisany przez kogo: kopia oryginału, duplikat«: Ale on [pseudolog] raczey fałszywie z antygraphu (iako samże przyznał) a nie z Auphtographu [!] ksiąg Watykańskich pierwszy instrument/ iakoby od Volaterana przepisany/ przywodzi: gdyż raczey wtory [...] a niżeli pierwszy iest podobny własnemu. MorochPar 84.
2. »to, co jest napisane w odwrotną stronę, odwrotnie«: Oto tymi swymi Antidotami/ Elenchami/ Apokkrisisami/ Lamentami/ Antigraphami/Azariaszami y tym podobnymi na krew Bratnio podżogami [straszą]. SmotEx 4v-5.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: EM-P