W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2020
ANTYKAMERA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, T, L (XVIII), SW, SJP notują
SStp, Kn, SWil nie notują
Formy: lp M. antykamera; D. antykamery; B. antykamerę; Ms. antykamerze; ~ lm M. antykamery; B. antykamery; N. antykamerami
Etymologia: <wł. anticamera>
Znaczenia:
»pomieszczenie służące za poczekalnię, przedsionek, przedpokój«: Przed pokojem antykamery trzy, wszytkie turecką robotą, ale już nie tak subtelną jako wielki [namiot]. NiemPam 14. Nazaiutrz rano gdysmy do ubierania według zwyczaiu do Anticamery przyszli nad wszystko spodziewanie zastałem tam y Tryzne. OssJŻyw 29v. Kto chce mieć, dla siebie piękny y pozorny wczas, ma mieć prznamniey te izby. Zaras z sieni Anticamerę iako włoszy zowią, to jest pierwszą izbę, w ktorey pokoiowi zostawaią. NaukaBud B2v. Kaplica tamże zrujnowana i wszystkie insze gmachy, wybrawszy stołową izbę [...] do tego dwa pokoje, trzecia antikamera. OpisKról 3. Namioty Cesarskie [...] tak bogate [...] Przestrone Galerye doprzechadzek skrytych Więc zAntykamerami: pokoie. PotWoj 194-195. Rzecze krol wołać go tu [...] Wyndę nimasz go w Antykamerze. PasPam 285v. Za godzinę nim by król na mszą poszedł, pragnął sobie [Ewander] zniśc się z nim [Artakserksesem] w antykamerze królewskiej. LubSArtPol 188.
Przenośnie: Przyłożcie starania Mnie nie turbować, bo wasze afery, Nie zawsze wpuszczą do Antykamery [mówi Bóg]. DrużZbiór 423.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS