W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2020
*RELIGIA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: *RELIGIA, *RELIJA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp M. religia; D. religii; religijej // relijej; C. religiej; religii; B. religią; religię; N. religią; Ms. religiej // reliej; religii; ~ lm M. religie; D. religiej; religij; C. religiom; B. religie; Ms. religiach
Znaczenia:
»wyznanie, wiara«: Wszyscy tedy katholickiey Relligiey Ludzie byli y są kon[tenci] ztey krola Pana naszego Rezolucyiey oprocz Luteranow Kalwinow bo oni tę woynę za swoię mieli. PasPam 262.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: religia heretycka: Prezydenci wászy Wileńscy szkołę záłożyli z Kálwinistow Krolewieckich/ y wychowywáią syny wásze w Religiey przeklętey Heretyckiey: pátrzciesz co zátym y chodzi y poydzie ieszcze bárziey. Podrosną dzieci wásze/ y tę przeklętą wiárę do Cerkiew zániosą. BirkRus 9. ▲ religia ariańska: Iáko tedy miástá niektore proznych domow dla swawolnych ludzi dopuszczáią/ non tam libenter, quam reuerenter, ták wászych Religiy Luterskich/ y Kálwińskich/ y Aryáńskich/ y Nálewáykowskich. BirkEgz 18. ▲ religia luterańska: Turcy eo fine [w tym celu] Woynę po[d]niesli że by Relligią Rzymską zniszczyć a Luteranską na to Mieysce postanowic po Całey Europie. PasPam 277. ▲ religia luterska »luteranizm«: Rewokowanie Graffa Sekendorfa y amocya lego od Generalney Kommendy nad woyskami Cesarskiemi szczegulnie dla Religij Luterskiey stała się. MerkHist 805-806. ▲ religia rzymska »katolicyzm«: Turcy eo fine [w tym celu] Woynę po[d]niesli że by Relligią Rzymską zniszczyć a Luteranską na to Mieysce postanowic po Całey Europie. PasPam 277.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas