Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2020
BEBLEĆ czas. ndk
Warianty fonetyczne: BEBLEĆ, *BĘBLEĆ
Słowniki:
SXVI (beblić), Kn (beblę), T (bęblę), L (bęblić, beblić; XVI, XVIII), SWil (bęblić, beblić), SW (bęblić, beblić) notują
SStp, SJP nie notują
Formy: bezok. bebleć; ~ cz. ter. lp 1. os. beblę // bęblę; 2. os. beblesz; 3. os. beble // bęble; ~ cz. prze. lp m 1. os. beblałem; 3. os. bęblał
Znaczenia:
1. »mieszać, mącić płyn; robić bąble na wodzie«: Béblę w wodzie/ béble rybá. Agitando aquam, sonum vel bullas cieo. Kn 18. Beblę w wodzie. Agitando aquam sonum, cieo, vel bullas. SzyrDict 9. Bęblę, e, . 1) Wasser-Blasen werssen. [...] jetter faire des bouteilles d'eau; rejetter l'eau par les ouïs. [...] § 1) bęble ryba w wodzie. T III 30.
2. »mówić niepoprawnie, niewyraźnie«: Bęblę, e, . [...] 2) unvernehmlich reden. [...] jargonner, marmoter, jaboter. T III 30.
# Użycia metajęzykowe: # Beblę, kászlę, kolę, mielę [...] quorum praesens Indic. modi est: ę, esz, e [...] ut beblę, beblesz, beble [...] Praet. beblałem, kászlałem, kłołem, mełłem [...] Infin. bebleć, kászleć, kłoć. WojnaInst 85
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA