W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2022
BAGNISKO rzecz. n
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. bagnisko; D. bagniska; B. bagnisko; N. bagniskiem; Ms. bagnisku; ~ lm M. bagniska; D. bagnisk; B. bagniska; N. bagniskami; Ms. bagniskach
Znaczenia:
»>miejsce podmokłe, grząskie; błoto, mokradło«: Gdy [...] bagniska, rzeki, sadzawki wyschnęły, Dwie żabie upragnione po polach biegały. VerdBłażSet 63-64. ROście v nas w Polscze obficie [...] pospolicie przy borách ná bágniskách [rozmaryn czeski]/ y od tych imię v nas wzięło Bagno. SyrZiel 171. Bágnisko/ bágno/ błotá/ Palus [...] Terra stagnata palude [...] Locus palustris [...]. Kn 12. Tá bestya, schowała w bágniskách krzewistych, ieziora Lerneńskiego, miáłá sto głow. OvOtwWPrzem 357. Na jednem bagnisku, zapadł koń. WierzbKon 101. Wodá [...] Krąci się [...] w Wirze; [...] czyni Bágniská. KomDobrOrb 21. O Vżywániu Instrumentu Abrysowego w Rysowániu Mapp Gránicznych, w Lásách, w Chrostách, y bágniskách. SolGeom III 172. Eau de marest. Aqua palustris. Woda z Bagnisk z ługowisk, z brodow. DanKolaDyk I, 488.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK