ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020
*PRZYMIERZE rzecz. n
Warianty fonetyczne: PRZYMIERZE || PRZYMIRZE
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp D. przymierza; B. przymierze; Ms. przymierzu
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiA serce ich nie było szczere przed nim/ áni wiernymi byli w przymierzu jego... BG Ps 590. Rzecż nád Słońce iásna iest/ zacnośći stanu tego/ y nie bez przycżyny Sákrámentem ten obchod názwány bywá: przymuie sie nowa łáská/ y nowe błogosłáwieństwo Boże: wypowieda sie przymierze szátánowi y pokusom iego; wstępuie sie w zakon nieogránicżony/ ocżym świádcży przyśiegá y związek nierozerwány áż do śmierći: SpiżAkt B3v. Przimirze Induciae... SłowPolŁac 63.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: arka przymierza: Te prawa, y ten swięty depozyt, przykazań Boskich, miała Rzeczpospolita Izraelska zawsze pr[z]ed oczyma, w Arce przymierza. LeszczStGłos 14.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK